WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2010-10-21

WT.2370-10/10

System wysyłania statusów i lokalizacji pojazdów ratowniczych

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY