WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2010-10-14

PT-2370/01/10

Tankowanie pojazdów KP PSP Ostróda na stacjach benzynowych położonych na terenie miasta Ostróda przez okres 36 miesięcy

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz ofertowy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty