WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2010-10-11

WT.2370-8/10

Dostawa radiowego systemu powiadamiania jednostek straży pożarnej

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty