WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2010-09-27

WT.2370-6/10

Dostawa i montaż mebli do Ośrodka Szkolenia KW PSP Olsztyn

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty