WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2010-08-09

WT 2371-2/4/10

Wykonanie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013, pn: „Ochrona głównych szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”

Zapytanie ofertowe