WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2010-07-23

WT.2370-4/10

Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów KW PSP Olsztyn w II półroczu 2010

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty