WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2010-07-20

PTT-2370/2/2010

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Remont pomieszczeń garażowych oraz wymiana instalacji elektrycznej pomieszczeń garażowych, piwnicznych i gospodarczych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
PRZEDMIAR 2.pdf
pytania i odpowiedzi PTT-2370_2-1_2010.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf