WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2010-05-18

PT-2370/04/2010

„Dostawa lekkiego samochodu operacyjno-kwatermistrzowskiego”

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zapytanie i Odpowiedź do SIWZ nr 1
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty