WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2010-03-25

PT-2370/2/2010

Rozbudowa strażnicy KP PSP w Gołdapi - II etap zadania p.n. Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Projekt-architektura 1
Projekt - Architektura 2
Projekt-Architektura 3
Projekt-Konstrukcja 1
Projekt - Konstrukcja 2
Projekt - Drogi
Projekt - B. Elektryczna
Projekt - B. Sanitarna
Projekt-Konstrukcja 3
Ogłoszenie o wyniku postępowania