WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2010-01-15

WT.2370-1/10

Dostawa 12 szt. ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o złożeniu protestu
Treść protestu
Zawiadomienie o złożeniu protestu (2)
Treść protestu (2)
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
Rozstrzygnięcie protestu nr 2
Rozstrzygnięcie protestu nr 1
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ nr 2
Załącznik do powyższych odpowiedzi
Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty