WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2009-12-23

PT-2373/05/2009

Dostawa paliw do pojazdów KP PSP w Gołdapi w roku 2010

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty