WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2009-12-18

WT.2370-17/09

Dostawa 4 szt. ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki do SIWZ nr 1, 2, 3, 5 (format .doc)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty