WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2009-12-14

PT-2370/2/09

Dostawa tankowanie paliw silnikowych do pojazdów i sprzętu silnikowego KPPSP w Działdowie w roku 2010

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1
zal_nr2.doc
zal_nr3 .doc
Informacja o wyborze oferty-1.doc