WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2009-12-09

PT-2370/1/09

Dostawa paliw silnikowych dla KP PSP w Bartoszycach w 2010r

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zal_nr1_ZO.doc
zal_nr2_ZO.doc
zal_nr3 ZO.doc
Informacja o wyborze oferty