WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2009-12-07

PT-2370/1/09

Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów i sprzętu silnikowego KP PSP w Piszu w roku 2010

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY