WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2009-11-24

WT.2370-16/09

Dostawa pakietów oprogramowania

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty