WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2009-11-17

WT.2370-14/09

Dostawa zestawów komputerowych

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (format .doc)
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty