WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2009-11-16

WT.2370-13/09

Dostawa zestawów komputerowych - serwerów

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format .doc)
Pytania i odpowiedzi do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty