WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2009-11-10

PT-2370/5/2009

dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego pożarniczego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4 dla Komendy Powiatowej PSP w Braniewie

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
OGŁOSZENIE.doc
Informacja o przetargu.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty