WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2009-10-30

PT.2370/4/2009

Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego pożarniczego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pytania i odpowiedzi do SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu
uniewaznienie.pdf