WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2009-10-22

WT.2370-9/09

Dostawa lekkiego samochodu operacyjno-kwatermistrzowskiego

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty