WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2009-09-24

PT-2370/4/09

Dostawa i montaż mebli do nowej strażnicy KP PSP w Gołdapi

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
ROZMIESZCZENIE MEBLI W POMIESZCZENIACH KP PSP W GOLDAPI.doc
rzut parteru.pdf
rzut I pietra.pdf
rzut II pietra.pdf
Odpowiedz na pytanie
odpowiedz_na_zapytanie_2.doc
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty