WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2009-08-13

WT. 2370-7/09

Dostawa 2 szt. ciężkich samochodów ratownictwa technicznego

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty