WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2009-07-17

WT.2370-6/09

Dostawa i montaż mebli do Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty