WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2009-06-10

WT.2340-03/09

Dostawa i montaż mebli do Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie: Zadanie 1 – Łóżka metalowe, Zadanie 2 – Meble

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty