WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2009-04-28

PT- 2370/01/09

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
z napędem 4x2

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
ZALACZNIK_NR_1-FORMULARZ_OFERTOWY.doc
ZALACZNIK_NR_3-OSWIADCZENIE.doc
ZALACZNIK_NR_4-WZOR_UMOWY.doc
ZALACZNIK_NR_2-WYMAGANIA.doc
Odpowiedź na pytania - internet
Ogłoszenie o wyborze oferty