WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2009-03-19

PT-2370/1/09

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY