WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2009-03-06

PT-2370/01/09

Dostawa lekkiego samochodu specjalnego operacyjnego - 1szt.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty