WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2008-12-31

PT-2370/04/08

Dostawa paliw do pojazdów KP PSP w Gołdapi w roku 2009

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
załączniki do SIWZ
Wybór najkorzystniejszej oferty