WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2008-12-08

PT-2370/1/2/08

Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów i sprzętu silnikowego KP PSP w Piszu w roku 2009

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY