WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2008-11-21

Wt 2370/18/08

Remont wybranych pomieszczeń biurowych w budynku KW PSP


przy ul. Niepodległości 16 w Olsztynie


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty