WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2008-11-14

MT.2370-8/08

dostawę sprzętu ratownictwa wodnego do prowadzenia działań o profilu podstawowym i specjalistycznym

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia