WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2008-11-13

PT-2370/07/08

Tankowanie pojazdów JRG PSP Morąg na stacjach benzynowych położonych na terenie miasta Morąg przez okres 36 miesięcy

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty