WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2008-11-13

PT-2370/06/08

Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni mieszczącej się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Morągu

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty