WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2008-11-08

WT 2370/17/08

Dostawa samochodu operacyjno - administracyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty