WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2008-11-04

PT-2370/03/08

Dostawa zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki do SIWZ
Protest
Załącznik_protest str 1
Załącznik_protest str 2
Załącznik_protest str 3
Załącznik_protest str 4
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
oddalenie protestu str 1
oddalenie protestu str 2