WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2008-10-28

PT-2370/02/08

Dostawa 1 szt. lekkiego samochodu specjalnego

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wybor oferty