WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2008-10-31

WT 2370/15/08

Przebudowa i modernizacja obiektu Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przy ul. Porannej 41

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyniku postępowania
ZP-12
ZP-21