WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2008-10-30

PT-2370/05/08

dostawa lekkiego samochodu specjalnego operacyjnego z napędem 4x4 -1 szt.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty