WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2008-10-24

MT.2370-5/08

Etylina PB 95 – zapotrzebowanie roczne ok. 5 tys. litrów,

Olej napędowy - zapotrzebowanie roczne ok. 15 tys. litrów

Dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, JRG nr 1, JRG nr 2.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia