WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2018-10-23

WT_zo_10_2018

Zintegrowany system łączności radiowej (ZSŁR) dla potrzeb SK KW PSP w Olsztynie

Zapytanie ofertowe (.pdf)
Zał. nr 1 - OPZ
Zał. nr 2 - formularz ofertowy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (13.11.2018r.)