WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2018-09-19

WT.2370.4.2018

Budowa instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach służbowych budynku administracyjnego KW PSP w Olsztynie przy ul. Niepodległości 16

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.pdf)
Załączniki do SIWZ od 1 do 5 w wersji edytowalnej (.doc)
Załącznik nr 7 do SIWZ (dokumentacja)
Informacje z otwarcia ofert (04.10.2018r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (10.10.2018r.)