WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2018-09-17

WT.2370.5.2018

Zakup samochodu operacyjnego - 5 szt.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki w wersji edytowalnej .doc
Zapytanie do SIWZ i modyfikacja treści SIWZ (OPZ) (20.09.2018r.)
Informacje z otwarcia ofert (25.09.2018r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (03.10.2018r.)