WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2018-06-26

WT.2370.3.2018

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem - 1 szt.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.pdf)
SIWZ wraz załącznikami w wersji edytowalnej (.doc)
Zał. nr 1 do SIWZ - OPZ (.pdf)
Zał. nr 1 do SIWZ - OPZ (.doc)
Zał. nr 4 do SIWZ - JEDZ (.xml)
Zał. nr 4 do SIWZ - JEDZ (.pdf)
JEDZ - Instrukcja
Zapytanie do SIWZ i modyfikacja treści SIWZ (OPZ) (05.07.2018r.)
Zapytanie do SIWZ i modyfikacja treści SIWZ (OPZ) (19.07.2018r.)
Zapytanie do SIWZ i modyfikacja treści SIWZ (OPZ) (25.07.2018r.)
Modyfikacja treści SIWZ i wydłużenie terminu składania ofert do 17.08.2018r. (publ. 31.07.2018r.
Zmiana treści ogłszenia o zamówieniu przesłana Urzędowi Publikacji UE
Informacje z otwarcia ofert (17.08.2018r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (27.08.2018r.)