WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2018-05-09

WT_zo_5_2018

Zapewnienie noclegów i wyżywienia dla 40 strażaków podczas szkolenia chem.-ekolog. realizowanego w ramach Projektu Interreg V-A Litwa-Polska

Zapytanie ofertowe (.pdf)
Zapytanie ofertowe (.doc)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty