WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2018-05-09

WT_zo_4_2018

Organizacja szkolenia pn. Szkolenie podstawowe - ratownictwo wodne na obszarach wodnych - KSRG z Projektu Interreg V-A Litwa-Polska

Zapytanie ofertowe (.pdf)
Zapytanie ofertowe (.doc)
Załącznik nr 3 - Program szkolenia
Postępowanie unieważnione/nierozstrzygięte (nie wpłynęła żadna oferta)