WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2008-10-23

281627-2008

Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY