WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2018-04-27

WT_zo_3_2018

Organizacja szkolenia pn. Szkolenie podstawowe - ratownictwo wodne na obszarach wodnych – KSRG z Projektu Interreg V-A Litwa-Polska

Zapytanie ofertowe (.pdf)
Zapytanie ofertowe (.doc)
Załącznik nr 3
Postępowanie unieważnione/nierozstrzygięte (nie wpłynęła żadna oferta)