WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2018-01-16

WT.2370.2.2018

Sprzęt i środki dekontaminacyjne dla modułów dekontaminacji masowej i dekontaminacji ratowników (Zadanie I i II)

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.pdf)
SIWZ wraz załącznikami w wersji edytowalnej (.doc)
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ (18.01.2018r.)
Informacje z otwarcia ofert (24.01.2018r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.01.2018r.)