WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2018-01-11

WT.2370.1.2018

Dostawa spektrometrów promieniowania gamma - 2 szt.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.pdf)
SIWZ wraz załącznikami w wersji edytowalnej (.doc)
Zapytanie do SIWZ i zmiana treści SIWZ (16.01.2018r.)
Informacje z otwarcia ofert (19.01.2018r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.01.2018r.)